Archive for maj, 2014

Vad är Retorik?

Vad är retorik? Retorik är något som kan sammanfattas som vetenskapen om hur vi uttrycker oss, det vill säga, vetenskapen om hur vi uttrycker något som vi har i vårt inre med något yttre. Den följande och mer detaljerade definitionen bygger vidare på den omarbetning av retorikdefinition som Göran Sonesson gjort till ämnsekonferensen i retorik […]

23 maj 2014 at 13:08 - Comments