Archive for the 'Spännande' Category

Djungeltelegrafen går för fullt på nätet!

Förr i tiden så brukade man få nyheter på ett mer primitivt sätt än vad det är man kallar för informationssamhället! Många kommer väl ihåg rökringarna genom vilka indianerna kommunicerade med varandra på dem gamla västernfilmerna från Hollywood! I andra delar av världen har man använt sig av olika sorters slagverk för att förmedla information! […]

25 november 2014 at 11:38 - Comments

Vad är Retorik?

Vad är retorik? Retorik är något som kan sammanfattas som vetenskapen om hur vi uttrycker oss, det vill säga, vetenskapen om hur vi uttrycker något som vi har i vårt inre med något yttre. Den följande och mer detaljerade definitionen bygger vidare på den omarbetning av retorikdefinition som Göran Sonesson gjort till ämnsekonferensen i retorik […]

23 maj 2014 at 13:08 - Comments